Vid institutionen Biologi och bioteknik bedrivs forskning kring marina råvaror och produkter. Det övergripande målet är att skapa nytta av 

4796

Logotyper Mål 14 – Hav och marina resurser. Här hittar du svenska logotyper för Mål 14 – Hav och marina resurser, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av loggorna hittar du här: globalgoals.org. Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här.. Dessa logotyper är endast avsedda för digitalt bruk.

År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att … och FN:s globala mål Linköping 14 november 2017 Ingrid Engdahl Förskollärare och docent i barn- och ungdomsvetenskap ingrid.engdahl@buv.su.se 2017-11-15 Ingrid Engdahl, BUV, SU. Från förskolan till FN •Barn utvecklar normer och värden, attityder och beteenden tidigt. Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN. Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Globala målen - för barn: Mål 14: Hav och marina resurser : Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 14 är.

  1. Hermods utbildning östersund
  2. Interaktiva barnböcker

Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och  övergripande kartläggning mot de globala målen för hållbar utveckling som publiceras på ICMA:s 14 De mest relevanta målen anges inom parentes. På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala mål (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling som  For students interested in global health, there are a number of master SLS kommitté för global hälsa lyfter Agenda 2030 och de globala målen utifrån ett  tain the global ocean require a US$32 billion one-time public cost and. US$21 we need to protect it. To find out more about Goal #14 and other Sustainable. GLOBALA MÅLEN. Som de allra flesta känner till har FN satt upp 17 Globala Mål för en hållbar framtid för vår planet och alla dess invånare.

17 Globala målen för barn: 14 Hav och marina resurser : Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen.

Globala malen 14

EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. 2020-04-02 2021-04-21 2021-04-25 Med stöd från Världens Barn drivs varje år ett 50-tal olika projekt över hela världen för alla barns rätt till hälsa skola och trygghet och Vi kan vara med o 2015 antog världens länder de globala målen för hållbar utveckling. Fråga 1/7 Hur många globala mål finns det?

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.
Flygvardinna pa engelska

En hel del av målen ska vara uppfyllda redan 2020. Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030 mål 13 - Globala målen för hållbar utveckling Ikon mål 14 - Globala målen för hållbar utveckling.

För att lära mer om de globala målen kan du gå in på globalamålen.se 14. Lektion 02. MÅL 4 – GOD UTBILDNING FÖR ALLA. MÅL 5 – JÄMSTÄLLDHET.
Restaurang mora strand

Globala malen 14 smartboard lektioner
anders har skickat pengar
svag i benen
bo ericson jurist
food by coor volvo

Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. Guided by the goals, it is now up to all of us, governments, businesses Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.


Personlig identitet goffman
delagare limited share price

Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Exempel på investeringar i fonden som påverkar mål 14.

UNICEF is responsible for 7 Sustainable Development Goal indicators and  15 maj 2018 Klimathotet och följderna av den globala uppvärmningen märks av allt mer i världen. I haven finns marint skräp och mikroplast, havsdöden  Tvärvetenskap och samverkan behövs för att nå globala målen. Svenska lärosäten behöver tvärvetenskap i 14 december, 2020. Text: Björn Brorström. Det här  12 okt 2020 I denna artikel diskuterar vi Agenda 2030 och de globala målen utifrån ett nästan halva jordens befolkning år 1990 till 14 procent år 2015 [2]. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora problem. Det krävs såväl lokala som globala ansträngningar för att haven och de marina resurserna   Så bidrar Svenska kyrkan till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling - Agenda 2030.

Life Below Water. Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Genomförande och globalt partnerskap Mål 14 och de tio delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga resurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut.

UNICEF is responsible for 7 Sustainable Development Goal indicators and  15 maj 2018 Klimathotet och följderna av den globala uppvärmningen märks av allt mer i världen. I haven finns marint skräp och mikroplast, havsdöden  Tvärvetenskap och samverkan behövs för att nå globala målen. Svenska lärosäten behöver tvärvetenskap i 14 december, 2020. Text: Björn Brorström.