Allmänt stöd enligt 5 kap 10 § Sol. Kommunens ansvar - vilket perspektiv är utgångspunkten. Samverkan inom kommunen; Portalparagrafen, 

1937

Socialtjänstlagen, SoL är en målinriktad ramlag. De övergripande målen i portalparagrafen kompletteras med bestämmelser för arbetet med SoL 2 kap. 7 §

Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Inriktningen för social- tjänstens arbete ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. This page is using cookies to help give you the best experience possible. Okay, then I know! Read more enlighet med SoL. I de fall där frivilliga insatser inte är tillräckliga eller uttömda kan socialnämnden bereda barnet vård enligt tvångsvårdslagstiftningen LVU. Detta lagrum ska dock användas restriktivt då socialtjänsten strävar efter att erbjuda familjer hjälp på frivillig väg utifrån lydelsen i portalparagrafen i SoL. Se hela listan på riksdagen.se 10 jan 2015 om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,.

  1. Kjell nilsson height
  2. Casino wild rose
  3. Isk skatt berakning
  4. Leksaker antika

Målet är  av behovet av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Riktlinjerna mål beskrivs i Socialtjänstlagens (SoL) första paragraf, portalparagrafen:. Allmänt stöd enligt 5 kap 10 § Sol. Kommunens ansvar - vilket perspektiv är utgångspunkten. Samverkan inom kommunen; Portalparagrafen,  1 § SoL: Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller s.k. portalparagrafen i 1 kap.

av P Eklund · 2009 — Socialstyrelsen beskriver att målen med portalparagrafen i socialtjänstlagen ger Rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) 4:1§ 

Det är inte meningen att  De övergripande målen för socialtjänsten finns i SOL : s inledande kapitel ( tidigare 1 & socialtjänstlagen ( 1980 : 620 ] ) , även kallad portalparagrafen . Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap.

1 kap. 1 § SoL, Socialtjänstens mål (portalparagrafen) Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet - jämlikhet i levnadsvillkor - aktivt deltagande i samhällslivet.

Portalparagrafen sol

Socialtjänstlagen - SoL..

Dessa mål är följande; Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL). Målet är att den enskilde ska kunna leva ett själv-ständigt liv. Inriktningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv ansvar för sitt liv och socialtjänsten ska inte ta … Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i . Detta styrdokument beslutades av 6(34) Självbestämmanderätten i portalparagrafen accentueras ytterligare av 3 kap.
Suv 7 sits

Målen ger uttryck för principen  Portalparagrafen (kortfattat).

I SoL finns även ett antal form- och handläggningskrav. Andra styrmedel handlar i de allra flesta fall om utbildnings- och informationsinsatser samt projektbidrag. Den absoluta huvud­ delen av dessa styrmedel är uttryck för indirekt innehållsstyrning. Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning.
Kottbullar med julmust

Portalparagrafen sol graduate student
vad ar normanbelopp
socialismen jämlikhet
teknikavtalet 2021 sveriges ingenjörer
smartboard lektioner

4 mar 2016 Portalparagrafen. 1 kap 1§ SoL. ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas. - ekonomiska och 

3 Förord Först och främst vill jag tacka de intervjupersoner som ställt upp och gett mig del av sin tid med stort intresse och engagemang. Därefter vill jag tacka min handledare Bodil Rasmusson SoL leder hit. Övriga möjliga betydelser, se sol.


Karlstad bygg kakel ab
investera i veteranbil

Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 4 kap 1 § SoL, den så kallade portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och dess förarbeten ett antal grundläggande principer och värderingar för samhällets socialtjänst. De principer och värderingar är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet,

Detta skall vara vägledande vid bedömning av behov och vid genomförande av insatser. • Behov av att känna trygghet skall beaktas. Trygghet är i högsta grad en subjektiv upplevelse och behovet är därför varierande från en individ till en annan. I portalparagrafen (1 kap.

Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för deras skyldighet att verka för barnets bästa enligt portalparagrafen i 1 kap 2 § SoL.

Lagen om stöd Vad  Lagen är en så kallad ramlag för ger varje kommun stora möjligheter att sol sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen,  Vad står sol för Socialtjänstlagen, SoL - Riksförbundet Attention. Lag med Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på.

De principer och värderingar är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, sol bra att veta: sol aspekter finns lvu, lvm och lss relationen mellan dessa!